Samo dobra glazba28. rujna 2022. 07:45

PROGRAM NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU

NOĆ ISTRAŽIVAČA - BLUE - CONNECT

Europska noć istraživača održat će se u petak, 30. rujna od 17 do 22 sata, u Splitu, Rijeci, Puli, Zadru i Dubrovniku. Istraživači su za sve posjetitelje pripremili bogat i zanimljiv
program koji uključuje edukativne i kreativne radionice, eksperimente, predavanja, izložbe, igre i kvizove. Riječ je o inicijativi koja se već godinama uspješno provodi u cijeloj Europi, a
u Hrvatsku se ove godine vraća prvi put nakon 2019. godine. Tematski je posvećena važnosti mora i ulozi znanosti u njegovom očuvanju i održivom korištenju. Organizacija Europske
noći istraživača glavna je aktivnost projekta Blue-connect, punog naziva "Reconnect science with the blue society", koji je jedan od 48 projekata odobrenih za financiranje putem Marie Skłodowska – Curie poziva u okviru programa Horizon Europe.

Projekt okuplja partnere iz pet obalnih gradova Hrvatske i bavi se istraživanjem prirodnih, biomedicinskih, ekoloških, društvenih i ekonomskih aspekata mora. Glavni cilj je povezivanje znanosti s društvom kroz približavanje istraživanja i istraživača javnosti i jačanje znanstvenog i istraživačkog obrazovanja. Projekt se provodi uz koordinaciju Sveučilišta u Splitu te partnere: Sveučilište u Rijeci, Step-RI, Sveučilišta u Puli Juraj Dobrila, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, Medils, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša te Institut za oceanografiju i ribarstvo. Detaljan program može se pogledati na poveznici https://www.unidu.hr/program-noci-istrazivaca-na-sveucilistu-u-dubrovniku/