Samo dobra glazbaKontakt

 


Eter
020/ 362-812 ili 020/358-316


Radio Ragusa d.o.o.

Dr. Ante Starčevića 20, 20000 Dubrovnik
Telefon 020 / 362 802
Fax 020 / 358 317
E-mail:
info@soundsetragusa.hr

Ivana Androić

Direktorica/Glavna urednica
Tel: 020 / 362 800
E-mail:
ivana.androic@soundsetragusa.hr

Ivana Stanic

Voditeljica marketinga
Tel: 020 / 362 802
Mob: 099 / 600 81 57
E-mail:
marketing@soundsetragusa.hr

Redakcija

Glavna urednica
Tel: 020 / 362 805
E-mail:
info@soundsetragusa.hr

Gdje smo...

OSNOVNI PODACI

RADIO RAGUSA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, prijenos i emitiranje radio programa, RADIO RAGUSA d.o.o.

Sjedište tvrtke: Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Dr. Ante Starčevića 20, Trgovački sud u Dubrovniku 
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: Tt-/06/470-4 
Temeljni kapital: 20.000,00kn, uplaćen u cijelosti 
Članovi društva: Ljiljana Grgurić Manjkas, RAGUSA FM d.o.o. za usluge, pod MBS: 010084912, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru, OIB: 57794357471 
Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj računa: Erste Bank, Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, HR2824020061100478783