Samo dobra glazbaKazališta

Dubrovnik

O prvim kazališnim predstavama u Dubrovniku znamo da su se održavale u doba renesanse negdje među dubrovačkim kućama i ulicama, a najčešće na širokom prostoru ispred Kneževa dvora.

Dubrovnik

O prvim kazališnim predstavama u Dubrovniku znamo da su se održavale u doba renesanse negdje među dubrovačkim kućama i ulicama, a najčešće na širokom prostoru ispred Kneževa dvora.

Ploče

O prvim kazališnim predstavama u Dubrovniku znamo da su se održavale u doba renesanse negdje među dubrovačkim kućama i ulicama, a najčešće na širokom prostoru ispred Kneževa dvora.