Samo dobra glazba11. ožujka 2020. 09:30

U organizaciji Dubrovačkih knjižnica

Znate li tko je bio Đuro Ferić?

Predavanje će održati Jadranka Bagarić

Povodom dvjestote obljetnice smrti dubrovačkoga latinista Đura Ferića, Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje dr. sc. Jadranke Bagarić posvećeno njegovu životu i djelu, koje će se održati u petak, 13. ožujka 2020., na trećem katu Znanstvene knjižnice s početkom u 19 sati.

 

Đuro Ferić bio je hrvatski književnik, plodan latinski pjesnik, ali i oduševljen štovatelj narodne poezije, poliglot, izrastao na zasadama triju epoha: klasicizma, antike i predromantizma.

 

Njegovo oduševljenje za narodnu riječ jasno zrcali probuđenu nacionalnu svijest. U ovom predavanju čut će se po prvi put i prepjevi na hrvatski jezik nekoliko njegovih latinskih epigrama i pjesama poput Elogia Ioannis Francisci de Gundula de poemate iscripto Osman (Pohvalu Dživu Gunduliću Franovu za djelo Osman) i Prosopopeia Rhacusanae urbis (Progovara Dubrovnik grad). Ogledao se i u makaronskoj poeziji pišući dvije duže latinske pjesme u heksametrima prošarane talijanskim i hrvatskim riječima i izrazima: Carnovalis Ragusini descriptio macaronica (Makaronski opis dubrovačkih poklada) i Descriptio Cucagnae (Opis zemlje Dembelije).

 

Ferićev pjesnički opus na latinskom jeziku bogat je i raznolik. Ako mu se i može osporiti visina pjesničkog dometa, to nikako nije slučaj s versifikatorskom vještinom ni pripovijedačkim umijećem. Svojim je latinskim stihovima Đuro Ferić zasigurno dodao sjajan dragulj u krunu hrvatskog pjesništva latinskoga izraza. U Znanstvenoj knjižnici Dubrovnik čuva se original rukopisa Epigrammata de nostratibus te prepjev Života Ezopova.