Samo dobra glazba06. prosinca 2019. 09:15

Znate li kompostirati?

Poslušaj audio zapis:

U Eko eteru u sklopu projekta Redu-provedba programa izobrazno informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika osvrnuli smo se na nedavno predavanje na temu kompostiranja. O procesu koji traje 6 do 12 mjeseci, što je to kompost i kako ga dobit pojasnila nam je iz Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku Ivana Paladin Soče.