Samo dobra glazba01. ožujka 2021. 11:30

USPOSTAVLJEN REGISTAR OTOKA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temelju članka 6. Zakona o otocima i Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka  uspostavilo je Registar otoka.

Cilj Registra je podatkovno i kartografsko evidentiranje svih 78 otoka, 524 otočića i 642 hridi koji su sastavni dio teritorija RH, stvarajući baze podataka za područje otoka koje će služiti kao podloge za izradu analitičkih izvještaja neophodnih za daljnja usmjerenja i vođenje politike razvoja otoka.

Zanimljivi su podaci i za otoke u našoj županiji na kojima živi 18. 233 stanovnika. Pa tako na njima ukupno živi 269 osoba koje se bave zdravstvom, a one rade u 14 zdravstvenih ustanova, koje se uglavnom nalaze na Korčuli (10), potom na Mljetu (2) i na Lastovu (2). Lopud i Šipan tako imaju najveći indeks razvijenosti.