Samo dobra glazba20. veljače 2023. 05:45

POZIVNICA!

PRAZNICI U MUZEJIMA I GALERIJAMA KONAVALA

Počinju Praznici u Muzejima i galerijama Konavala!
Zaigrajte maškaranu tombolu u Zavičajnom muzeju Konavala, izradite maske na temu ilirskih božanstava u Odjelu za arheologiju ili izrazite svoju kreativnost na radionicama u Kući Bukovac, poručuju iz Muzeja i galerija Konavala.
Program
ZAVIČAJNI MUZEJ KONAVALA
21. 2. maškarana tombola za djecu u 17 sati
23. 2. radionica izrade kaleidoskopa uz izložbu Konavoski kaleidoskop, 10 – 12 sati
24. 2. radionica izrade mozaika prema vezovima izložbe Konavoski kaleidoskop, 10 – 12 sati
ODJEL ZA ARHEOLOGIJU
• radionice za djecu, 14 – 16 sati
23. i 25. 2. izrada maski – ilirski bogovi; tehnikom papier-machea izrađivat će se ukrasne maske na temu ilirskih božanstava
KUĆA BUKOVAC
• 21. – 24. 2. likovno-edukativne radionice za djecu, 10 – 12 sati