Samo dobra glazba06. lipnja 2019. 10:30

Prvo ispitivanje mora

Na županijskim plažama more izvrsne kakvoće!

Uzorci mora na svih 118 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na županijskim plažama Zavod za javno zdravstvo obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 118 plaža. Uzorci mora na svih 118 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Na 114 plaža more je ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, dok je na plažama Mlini i Smokovjenac u Župi dubrovačkoj, Trstenica u Orebiću i Portina u Pločama more bilo dobre kakvoće.