Samo dobra glazba15. ožujka 2023. 07:30

PREDAVANJE U KUĆI BUKOVAC - VLAHO BUKOVAC U KOLEKTIVNOJ MEMORIJI CAVTATA

MILOM CAVTATU USPOMENA

U četvrtak, 16. ožujka u 17 sati u Kuću Bukovac održat će se predavanje Milom Cavtatu uspomena – Vlaho Bukovac u kolektivnoj memoriji Cavtata.
Viša kustosica Helena Puhara predstavit će Bukovčeva djela koja je on kao poklon ostavio rodnom Cavtatu. Prvenstveno je riječ o slikama i scenografskim kompozicijama poklonjenim cavtatskim crkvenim institucijama, župnoj crkvi sv. Nikole i franjevačkoj crkvi Gospe od Snijega, te slikama za mjesni društveni prostor koji su koristili društva Zora i Epidaurus.
Ovo je i prilika za pogledati istoimenu izložbu i Bukovčeve evanđeliste iz cavtatske župne crkve sv. Nikole, koji će još kratko vrijeme biti dostupni neposrednijem pogledu nego što to dopušta njihova originalna pozicija u crkvi.