Samo dobra glazba14. veljače 2018. 10:00

REZULTATI

LIDRANO 2018. Tko ide na državnu smotru?

Na županijskoj smotri Lidrano 2018. sudjelovalo je 209 učenika i 74 mentora. U kategoriji osnovnih škola učenici su sudjelovali s 25 literarnih i 16 novinarskih radova, tri radijske emisije i šest školskih listova.

Osnovne škole literarni

Prosudbeno povjerenstvo za literarne radove u sastavu Ljubica Brailo, Radmila Milaković i Mato Jerinić za državnu smotru predlaže sljedeće radove:

MOJA BABA, Pavo Mijić, 7. r. OŠ Stjepana Radića Metković

Mentorica: Ines Vukoja

KAMPANEL Dinko Fabris, 7.r. OŠ Petra Kanavelića Korčula

mentor: Gordana Curać Depolo

LJETO NA MLJETU, Mara Machiedo, 6. razred OŠ Ivana Gundulića

Mentorica: Anamarija Didović Batinić

ORLANDO OD AMORA, Zara Marinović, 5. razred OŠ Lapad

Mentorica: Sandra Merđan

ODLUČIO SAM – ŽELIM OSTATI DIJETE, Dominik Jerković, 6. r. OŠ don Mihovila Pavlinovića Metković

Mentorica: Marinka Jurković

Osnovne škole novinarski

Prosudbeno povjerenstvo za novinarski izraz u sastavu Mia Njavro, Baldo Marunčić i Ivica Puljić za državnu smotru predlaže:

3 novinarska rada

KAD NARASTEM BIT ĆU YOUTUBER

Lea Tomas, 7. r. OŠ Stjepana Radića Metković

Mentorica: Ines Vukoja

SVETI LEOPOLD IDE DOMA – I NEBO SE RAZVEDRILO KAD JE DOŠAO U SVOJ GRAD

Antun Pendo, 7. r. OŠ Gruda,

mentorica: Ana Veselić

MALO LJUBAVI, MALO KAZALIŠTA I SHVATIO SAM DA JE DUBROVNIK MOJ GRAD,

Jan Nikola Kovačević, 6. razred OŠ Marina Držića

Mentorica: Maris Prce

3 školska lista

Ragusino, list učenika OŠ Mokošica

Zrcalo, list učenika OŠ Cavtat

Naša radost, list učenika OŠ Stjepan Radić, Metković

Za državnu smotru predložene su i tri radijske emisije:

1. MARATON LAĐA Radio školarac OŠ Stjepana Radića Metković

učenici: Iva Mijić i Luka Martinović;

mentorica: Aleksandra Lukić Skelić

2. PRIČA KOJA NIJE ZA LAKU NOĆ, - radio igra -

Mihael Matković 6.r. i Mario Novaković 5.r.

OŠ Petra Kanavelića – Korčula

mentor- Suzana Petković

3. LAPADSKI ĐIR,

Martina Batina i Antonija Bračun, 8. razred OŠ Lapad

Mentori: Danijela Bubalo i Marko Giljača

Osnovne škole dramsko-scenski

Prosudbeno povjerenstvo za dramsko-scenski izraz u sastavu Ksenija Medović, Hrvoje Sebastijan, Zdeslav Čotić i državni izbornik Matko Botić za državnu smotru izabrali su dva pojedinačna dramsko-scenska nastupa:

Stonoga u trgovini“, Luko Paljetak
Lucija Violić, 2. r. OŠ Marina Držića
Mentorica: Marijana Vrljić

Priča iz mog djetinjstva: Mačak“, N. Tesla
Ivan Žuvela, 3. r. OŠ Vela Luka
Mentorica: Mirjana Žuvela;

Prosudbeno povjerenstvo za državnu smotru predlaže tri skupna dramsko-scenska nastupa:

Vilinska spilja, Gordana Rokolj i dramska skupina
Učenici 3. i 7. r. OŠ Lapad
Mentorica: Gordana Rokolj

Ljubav oko nas, Ivana Vitaljić i dramska skupina
Učenici 3., 5. i 7.. r. OŠ Trpanj
Mentorica: Ivana Vitaljić

„Ivica i Marica“, dramska skupina
Učenici 6. r. OŠ Lapad
Mentorica: Ivana Radaljac

SREDNJE ŠKOLE

Srednje škole literarni

Prosudbeno povjerenstvo za literarne radove u sastavu Ljubica Brailo, Radmila Milaković i Mato Jerinić za državnu smotru predlaže sljedeće radove:

BESMRTNOST, Toni Vlahović, 4. razred Gimnazije Dubrovnik

Mentorica: Diana Jelavić

NAŠA ROBA, Stanka Mujo, 3. razred Gimnazije Dubrovnik

Mentorica: Anđela Džamarija

IZ ŠALICE ČAJA Josip Ivančević, 4.r. SŠ Petra Šegedina Korčula

Mentorica: Maja Šestanović

PRIČA O ZABORAVLJANJU, Paola Gugić 1.r. SŠ Blato

Mentorica: Jadranka Žuvela

Srednje škole novinarski

Prosudbeno povjerenstvo za novinarski izraz u sastavu Mia Njavro, Baldo Marunčić i Ivica Puljić za državnu smotru predlaže:

dva novinarska rada

1. JE LI ROBOT POSTAO ČOVJEKOM ILI ČOVJEK ROBOTOM

Matija Borovac, 3. r. Gimnazija Metković

mentorica: Martina Pačić
2. KAKVOM ČUDU NAS UČI FILM ČUDO, Tea Portolan, 4. razred Gimnazije Dubrovnik

Mentorica: Lucijana Pendo

jedan školski list

“Sorgo”, školski list učenika Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik

dvije radijske emisije

1. „Tardisom kroz Eurosong“ Radio MaLuTeSa Gimnazija Metković

učenici: Luka Grgić, Marin Talajić; mentorica: Suzana Nižić

2. Slijedi svoje snove

učenici: Lucija Žderić i Marija Merdžan, 4. r. SŠ fra Andrija Kačić Miošić Ploče

mentorica: Darija Bebić

Srednje škole dramsko-scenski

Prosudbeno povjerenstvo za dramsko-scenski izraz u sastavu Ksenija Medović, Hrvoje Sebastijan, Zdeslav Čotić i državni izbornik Matko Botić za državnu smotru izabrali su jedan pojedinačni dramsko-scenski nastup:

„Mogućnosti“, Wislawa Szymborska
Vanessa Vidaković Natrlin, 1. r. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Mentorica: Ana Kukrika

Prosudbeno povjerenstvo za državnu smotru predlaže dva skupna dramsko-scenska nastupa:

„Borba“, Katarina Handabaka (uredila Lucijana Pendo)
Učenici 1., 2. i 4. r. Gimnazije Dubrovnik
Mentorica: Lucijana Pendo

„Dva i po gospara“, prerada teksta L. Paljetka „Tri

skoka gušterice“
Učenici 2., 3. i 4. r. Ekonomske i trgovačke škole
Dubrovnik
Mentorica: Katica Vidojević

Na županijskoj smotri Lidrano 2018. sudjelovalo je 209 učenika i 74 mentora. U kategoriji osnovnih škola učenici su sudjelovali s 25 literarnih i 16 novinarskih radova, tri radijske emisije i šest školskih listova. Na pozornici je izvedeno 15 pojedinačnih i 12 skupnih scenskih točaka. U kategoriji srednjih škola učenici su sudjelovali s 15 literarnih i dva novinarska rada, dvije radijske emisije i jednim školskim listom. Na pozornici je izvedeno 10 pojedinačnih i četiri skupne točke.