Samo dobra glazba01. srpnja 2017. 16:15

DIREKTORICA TZ GRADA KORČULA

Hana Turudić

Malo je primjera gradova koji se nikad ne ističu, a uvijek su istaknuti. Jedan takav je definitivno Korčula. Kada se spoje prirodne ljepote i sadržaji kojima se gostima prezentira povijest, tradicija i kulturna baština dobije se dobra turistička ponuda na kojoj vrijedno, iz godine u godinu rad,i tim Turističke zajednice Grada Korčula. Naša gošća je direktorica Hana Turudić .