Samo dobra glazba08. listopada 2019. 11:15

Čestitamo

Danas obilježavamo Dan neovisnosti!

Sabor je raskinuo sve veze sa SFRJ

Danas slavimo Dan neovisnosti, državni blagdan kojim se obilježava odluka Hrvatskog sabora od 8. listopada 1991. o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Hrvatski sabor je prije 28 godina jednoglasno donio Odluku o raskidu državnopravnih veza s ostalim republikama i pokrajinama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), čime je Hrvatska postala neovisna i samostalna država. Sabor je pritom utvrdio da Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije. Prethodno, ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Sabor je donio 25. lipnja 1991. godine, ali njezino stupanje na snagu odgođeno je za tri mjeseca na osnovi Brijunske deklaracije od 7. srpnja, odnosno na poticaj Europske zajednice da se jugoslavenska kriza pokuša riješiti mirnim putem.