Samo dobra glazba30. lipnja 2018. 12:45

26. lipnja - Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga

Poslušaj audio zapis:

"Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga'' obilježen je proteklog tjedna, točnije 26. lipnja. Taj datum odredila je Glavna skupština UN-a, 1987. godine. Cilj ovog obilježavanja upozoriti je svjetsku javnost na sverastući problem zlouporabe droga te pozvati sve aktere na svjetskoj i nacionalnoj razini na aktivno uključivanje u izgradnju društva bez droga. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije aktivno se bavi s problemima ovisnosti. S nama je Martina Jerinić-Nirić, pedagogina u Odjelu za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.