Samo dobra glazba28. rujna 2017. 15:30

žudioska

Poslušaj audio zapis:

Treća od Sponze – nekadašnja Lojarska, kasnije Via Del Ghetto, a od 1826. Žudioska, naša je današnja ulica. Ime je dobila po dubrovačkom nazivu za Židove, Žudjeli. Svoje dojmove o životu u ovoj ulici Grada nekad i sad otkrila nam je njezina stanovnica- tete Marija.